Informacje o inwestycjach miasta Dęblin

Lotniczy Dęblin

News

RSS

Entry № 2 (2 of 7) More entries | Last | |

Lubelskie Dni MŚP II

20.03.2015, 12:41:38

Wydarzenie skierowane jest do przedsiębiorców, osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą oraz pracowników jednostek naukowo badawczych z województwa lubelskiego. W ramach „II Lubelskich Dni MŚP” zorganizowane zostaną bezpłatne szkolenia nt. eksportu w działalności MŚP, marketingu i promocji na rynkach zagranicznych, specyfiki rynków krajów nadbałtyckich oraz funduszy na współpracę biznesu z nauką.

Szczegółowy harmonogram „II Lubelskich Dni MŚP”:

20.03.2015r. - szkolenie: „Działalność MŚP na rynkach międzynarodowych krok po kroku”.
23.03.2015r. - szkolenie: „Marketing międzynarodowy i promocja firmy na rynkach zagranicznych”.
25.03.2015r. - szkolenie: „Rynki krajów nadbałtyckich – Litwa, Łotwa, Estonia”.
27.03.2015r. - seminarium: „Fundusze na współpracę nauka-biznes”.

Szczegóły wydarzenia dostępne są tutaj.

Online Event Converage

Urząd Miasta Dęblin
ul. Rynek 12, 08-530 Dęblin
Tel.: +48 81 883 00 01, fax: +48 81 880 19 11
E-mail:
www.deblin.pl

RPO

The project is co-funded under the European Regional Fund within the Regional Operational Programme of the Lubelskie Voivodeship for the years 2007-2013