Informacje o inwestycjach miasta Dęblin

Lotniczy Dęblin

News

RSS

Entry № 3 (3 of 7) More entries | Last | | | First

Nabór dla przedsiębiorców na misję gospodarczą do Wietnamu, Indonezji, Malezji

23.03.2015, 08:21:06

Do 1 kwietnia trwa nabór dla przedsiębiorców z Polski Wschodniej z sektorów spożywczego, maszynowego (maszyny dla przetwórstwa spożywczego) oraz kosmetycznego (etap Malezja) na uczestnictwo w misji gospodarczej pod przewodnictwem wiceminister Ilony Antoniszyn-Klik do Wietnamu (12-15.04.2015), Indonezji (15-18.04.2015) oraz Malezji (20-22.04.2015).

Zgodnie z Regulaminem uczestnictwa, w Misji mogą wziąć udział wyłącznie przedsiębiorcy: zarejestrowani i prowadzący działalność minimum 18 miesięcy (na dzień złożenia Wniosku) na terenie jednego z 5 województw Polski Wschodniej, tj. lubelskim, podlaskim, podkarpackim, świętokrzyskim, warmińsko-mazurskim, działających w sektorze spożywczym, zgodnie z Regulaminem.

Koszty uczestnictwa jednego Przedsiębiorcy w wyjeździe pokrywane przez PAIiIZ z budżetu
na realizację Programu Promocji Gospodarczej Polski Wschodniej obejmują:

a) koszt przelotu /przejazdu (bilety) na trasie Warszawa-Wietnam-Indonezja-Malezja-Warszawa dla 1 przedstawiciela Przedsiębiorcy,
b) koszty ewentualnych transferów na terenie ww. krajów,
c) koszty zakwaterowania 1 przedstawiciela Przedsiębiorcy,
d) koszty przygotowania wspólnego katalogu uczestników misji,
e) koszt spotkań z potencjalnymi kontrahentami na terenie Wietnamu, Indonezji oraz Malezji.

Wizy, Ubezpieczenie osobowe i NNW, diety pobytowe, koszty leczenia, wyżywienie, koszt dojazdu do/z Warszawy oraz ewentualne inne koszty dodatkowe związane z uczestnictwem w Wyjeździe Przedsiębiorcy pokrywają we własnym zakresie.


Liczba przewidywanych miejsc: 10 przedsiębiorców

Termin nadsyłania wniosków: 1 kwietnia 2015 roku.

Wnioski wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami należy składać osobiście, listownie lub przesyłką kurierską pod adresem:

Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A.
ul. Bagatela 12, 00-585 Warszawa
wraz z dopiskiem:
BPW - Wietnam, Indonezja, Malezja 2015

(KONTAKT: paulina.wilamowska@paiz.gov.pl)

Dokumentacja konkursowa dostępna jest tutaj: dokumentacja.

Online Event Converage

Urząd Miasta Dęblin
ul. Rynek 12, 08-530 Dęblin
Tel.: +48 81 883 00 01, fax: +48 81 880 19 11
E-mail:
www.deblin.pl

RPO

The project is co-funded under the European Regional Fund within the Regional Operational Programme of the Lubelskie Voivodeship for the years 2007-2013