Informacje o inwestycjach miasta Dęblin

Lotniczy Dęblin

News

RSS

Entry № 9 (7 of 7) More entries | | First

ŚWIĘTO LOTNICTWA POLSKIEGO

31.08.2017, 08:53:45

W naszym mieście dnia 29 sierpnia 2017 r o godzinie 13 przy pomniku „Bohaterskim Lotnikom Szkoły Orląt” miały miejsce uroczyste obchody Święta Lotnictwa Polskiego. Uroczystość rozpoczęła się od wprowadzenie pododdziałów 41 BLSz, 4 SLSz oraz Orkiestry Wojskowej z Dęblina. Dowódca 4. Skrzydła Lotnictwa Szkolnego, płk pil. Wojciech PIKUŁA powitał licznie przybyłych gości: przedstawicieli władz miasta i powiatu, dowódców jednostek wojskowych z Garnizonu Dęblin, kombatantów, przedstawicieli stowarzyszeń, służb mundurowych, placówek oświatowych oraz pasjonatów lotnictwa a także licznie zgromadzonych mieszkańców.

Online Event Converage

Urząd Miasta Dęblin
ul. Rynek 12, 08-530 Dęblin
Tel.: +48 81 883 00 01, fax: +48 81 880 19 11
E-mail:
www.deblin.pl

RPO

The project is co-funded under the European Regional Fund within the Regional Operational Programme of the Lubelskie Voivodeship for the years 2007-2013