Prezentacja potencjału gospodarczego województwa lubelskiego

Lotniczy Dęblin

Dęblin

Miasto Dęblin zlokalizowane jest w północno-zachodniej części województwa lubelskiego w powiecie ryckim u ujścia Wieprza do Wisły. Dęblin charakteryzuje się niezwykle korzystnym położeniem względem głównych szlaków transportowych, zarówno drogowych (Warszawa – Kazimierz Dolny oraz Tomaszów Mazowiecki – Kock), jak i kolejowych (Śląsk – Terespol i Warszawa – Lublin - Dorohusk). Świadczy to o dogodnym połączeniu miasta z całym krajem. Miasto charakteryzuje się zatem dobrą dostępnością komunikacyjną.

Atutem miasta jest zlokalizowane na jego terenie lotnisko wojskowe, wykorzystywane obecnie głównie do szkolenia pilotów uczących się w Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie. Posiadanie lotniska świadczy o wysokiej randze miasta. Istniejąca i dynamicznie rozwijająca się infrastruktura gospodarcza, w tym infrastruktura techniczna, instytucje otoczenia biznesu, klimat inwestycyjny, rozwijająca się infrastruktura turystyczna – Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie oraz możliwe do zagospodarowania rzeki Wisła i Wieprz, stanowią o wysokim potencjale gospodarczym, inwestycyjnym i turystycznym miasta. Ponadto miasto Dęblin i podregion puławski charakteryzują się wysokimi wskaźnikami atrakcyjności inwestycyjnej w stosunku do województwa lubelskiego.

O atrakcyjności miasta świadczą również czynniki wynikające z nieodległych obszarów, których rozwój wpływa na zmianę pozycji gospodarczej Dęblina - bliskość Puław – prężnego ośrodka miejskiego, przemysłowego i naukowego oraz integracja Unii Europejskiej, skutkująca poprawą jakości powiązań z pobliską Ukrainą oraz Białorusią, a także bliskość chłonnego rynku zbytu aglomeracji warszawskiej.

Miasto Dęblin jest miastem atrakcyjnym inwestycyjnie. Ludzi biznesu przekonują zalety takie jak:

W mieście Dęblin funkcjonują liczne podmioty gospodarcze. Najważniejsze z nich to:

E-transmisja wydarzeń

Urząd Miasta Dęblin
ul. Rynek 12, 08-530 Dęblin
Tel.: +48 81 883 00 01, fax: +48 81 880 19 11
E-mail:
www.deblin.pl

RPO

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013