Materiały dla inwestorów

Lotniczy Dęblin

Dla inwestora

PROCEDURY INWESTYCYJNE

Zwolnienia i ulgi

Władze Dęblina od lat zabiegają o stworzenie na terenie miasta warunków przychylnych inwestorom. Do tej pory Miasto Dęblin podjęło szereg uchwał o ulgach dla inwestorów, stanowiących zachętę i świadczących o dobrym klimacie dla przedsiębiorczości.

Samorząd oferuje między innymi zwolnienia z podatku od nieruchomości, jeżeli podczas realizacji inwestycji powstaną nowe miejsca pracy. Pracownicy Urzędu Miasta Dęblin służą pomocą i dokładają wszelkich starań, aby ułatwić procedurę inwestycyjną.

Proces inwestycyjny

1. Lokalizacja inwestycji

W przypadku gdy działka objęta jest MPZP należy przygotować wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.

2. Warunki i uzgodnienia poprzedzające budowę

 • Pierwszą czynnością w procesie, poprzedzającym uzyskanie pozwolenia na budowę, jest pozyskanie:
  • Wypisu dla inwestowanej działki.
  • Uproszczonego wypisu dla działek sąsiednich.
  • Kopii mapy ewidencyjnej.

  Organami wydającymi powyżej wskazane dokumenty są:

  • Starostwo Powiatowe w Rykach
   Wydział Budownictwa i Architektury
   Adres: ul. Wyczółkowskiego 10A, 08-500 Ryki
   Tel.: +48 81 865 74 64, +48 81 865 74 65
  • Wydział zamiejscowy w Dęblinie
   Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
   Adres: ul. Rynek 12
   Pokój 16
   Tel.: +48 81 883 01 83
 • Kolejnym etapem jest wykonanie mapy do celów projektowych sytuacyjno-wysokościowej dla inwestowanej nieruchomości.
 • Następnie można rozpocząć działania mające na celu przyłączenie mediów.

  Informację o przyłączeniu prądu w mieście Dęblin można uzyskać w:

  Posterunek Energetyczny
  Adres: ul. Spacerowa 1
  Tel.: +48 81 883 00 71
  PGE Dystrybucja S.A. Oddział Lublin. Rejon Energetyczny Puławy. Posterunek Energetyczny Dęblin
  Adres: ul. Ballona 10
  Tel.: +48 81 883 00 71

  Informację o przyłączach wodno-kanalizacyjnych można uzyskać w:

  Pogotowie Wodociągowo-Kanalizacyjne
  Adres: ul. Mickiewicza 1
  Tel.: +48 81 883 05 90, 994

  Formularze i druki związane z przyłączami wodno-kanalizacyjnymi można pobrać w siedzibie firmy MZGK przy ul. 15 Pułku Piechoty „Wilków” w 3 lub pod adresem internetowym: www.mzgk.pl/bok.html

 • Kolejnym krokiem w procesie inwestycyjnym jest wykonanie projektu architektoniczno-budowlanego oraz opracowanie projektu zagospodarowania działki.
 • W przypadku inwestycji dokonywanej na gruntach rolnych niezbędne jest dokonanie wyłączenia gruntu z produkcji rolnej. Proces polega na naniesieniu przez projektanta na aktualnej mapie sytuacyjno-wysokościowej terenu do wyłączenia oraz wystąpienia do Starosty Ryckiego o wydanie stosownej decyzji.

3. Pozwolenie na budowę

Uzyskanie pozwolenia na budowę wymaga oprócz wyżej wymienionych dokumentów:

 • 4 egzemplarzy projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi.
 • 4 egzemplarzy projektu zagospodarowania terenu.
 • Oświadczenia o dysponowaniu nieruchomością na cele budowlane.

Wniosek o wydanie pozwolenia na budowę na terenie miasta Dęblin inwestor powinien złożyć w Starostwie Powiatowym w Rykach, komórką Starostwa odpowiedzialną za wydawanie pozwoleń na budowę jest Wydział Budownictwa i Architektury.

4. Nadanie numeru porządkowego nieruchomości

Wniosek o nadanie numeru porządkowego nieruchomości, należy złożyć do: Urząd Miasta Dęblin, Wydział Gospodarki Mieniem Komunalnym, ul. Rynek 12.

5. Prowadzenie i zakończenie inwestycji

Rozpoczęcie robót budowlanych wymaga dokonania odpowiedniego zgłoszenia do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Rykach:

Adres: ul. Wyczółkowskiego 10a
Pokój nr 209-210
08-500 Ryki
Tel.: +48 81 865 32 11

Zgłoszenie wnosi się 7 dni przed rozpoczęciem robót. Po zakończeniu Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dokonuje odbioru inwestycji.

Procedury inwestycyjne

KONTAKT Z INWESTOREM

Agnieszka Rodak
Pełnomocnik Burmistrza ds. Obsługi Inwestora
Urząd Miasta Dęblin
ul. Rynek 12, 08-530 Dęblin
Tel.: +48 81 880 18 16, fax: +48 690 293 190
E-mail:

E-transmisja wydarzeń

Urząd Miasta Dęblin
ul. Rynek 12, 08-530 Dęblin
Tel.: +48 81 883 00 01, fax: +48 81 880 19 11
E-mail:
www.deblin.pl

RPO

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013