Tereny inwestycyjne miasta Dęblin

Lotniczy Dęblin

E-oferty

Burmistrz Miasta Dęblin

Szanowni Państwo

Moim celem jest, aby Dęblin stał się miastem przyjaznym dla biznesu i otwartym na nowe inwestycje. Dlatego oddaję w Państwa ręce tę broszurę informacyjną, dotyczącą terenów inwestycyjnych, znajdujących się na terenie Dęblina. Wydawnictwo powstało w ramach współpracy pomiędzy lokalnym samorządem, instytucjami, przedsiębiorstwami oraz osobami prywatnymi i stanowi tym samym kompendium wiedzy na temat inwestycyjnej strony naszego miasta.

Odnajdziecie tutaj Państwo przede wszystkim aktualną ofertę gruntów oraz budynków, przeznaczonych na sprzedaż bądź wynajem. Niniejsze opracowanie, w swojej nowoczesnej i dynamicznej formie, prezentuje informacje, dotyczące przeznaczenia terenów inwestycyjnych, ich lokalizacji oraz dane kontaktowe.

Pragnę zapewnić, że jednym z moich priorytetowych zadań jest wspieranie rozwoju prosperujących przedsiębiorców oraz tych, którzy chcą rozpocząć działalność gospodarczą w Dęblinie.  Ze swojej strony mogę obiecać pomoc w formalnościach oraz zastosowanie ulg inwestycyjnych dla wszystkich podmiotów gospodarczych, zainteresowanych rozwijaniem lub podejmowaniem działalności w naszym mieście.

Moim pragnieniem jest, aby Dęblin stał się atrakcyjnym miastem dla młodych ludzi. Będę dążyła do tego, aby nasze miasto rozwijało się społecznie oraz gospodarczo. Mając na uwadze dobro mieszkańców Dęblina, zamierzam podjąć działania, które poprzez pozyskanie nowych inwestorów, przyczynią się do zmniejszenia bezrobocia.

Więcej informacji na temat inwestycyjnej strony naszego miasta znajdziecie Państwo na portalu www.lotniczydeblin.pl. Oprócz aktualności, związanych z gospodarką miasta, znajdą tam Państwo informacje na temat walorów „Stolicy polskich skrzydeł”, województwa lubelskiego oraz przedsiębiorców, działających na terenie Dęblina.

Z wyrazami szacunku,

Beata Siedlecka
Burmistrz Miasta Dęblin

Tereny inwestycyjne

1. Modrzycka

1. Modrzycka
Numer działki: 4259
Położenie: ul. Podwale 1
Powierzchnia (w ha): 0,1961
Przeznaczenie w MPZP: usługi komercyjne.
Właściciel: Miasto Dęblin
Kontakt: +48 81 883 00 82,
Dodatkowe informacje: teren niezabudowany.
1-modrzycka.pdf

2. Rogowskiego

2. Rogowskiego
Numer działki: 4080/33
Położenie: ul. Rogowskiego
Powierzchnia (w ha): 0,3316
Przeznaczenie w MPZP: teren nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, wydana jest decyzja o warunkach zabudowy na cele mieszkalno – usługowe.
Właściciel: Miasto Dęblin
Kontakt: +48 81 883 00 82,
Dodatkowe informacje: teren niezabudowany.
2-rogowskiego.pdf

3. Podchorążych

3. Podchorążych
Numer działki: 4069/1, 4069/2, 4069/3, 4070/1, 4070/2, 4070/3, 4070/4
Położenie: ul. Podchorążych
Powierzchnia (w ha): 11,9557
Przeznaczenie w MPZP: teren pod ośrodki turystyczno – wypoczynkowe wraz z towarzyszącymi urządzeniami sportu oraz zieleń ogólnodostępną.
Właściciel: Miasto Dęblin
Kontakt: +48 81 883 00 82,
Dodatkowe informacje: budynek na działce nr 4070/1, przeznaczony do rozbiórki. Dojazd do terenu z ulicy Podchorążych.
3-podchorazych.pdf

4. Tysiąclecia

4. Tysiąclecia
Numer działki: 2361/7
Położenie: ul. Tysiąclecia
Powierzchnia (w ha): 3,6524
Przeznaczenie w MPZP: Tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów (obszar 4P) oraz zabudowa usługowa (obszar 3UP) z funkcją równorzędną jak w przypadku obszaru 4P, za wyjątkiem przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko.
Właściciel: Miasto Dęblin
Kontakt: +48 81 883 00 82,
Dodatkowe informacje: istnieje możliwość powiększenia terenu poprzez odkupienie terenów przyległych z tym samym przeznaczeniem w obowiązującym planie miejscowym. Własność PKP S.A. – ok. 2,4ha, własność osób fizycznych - ok. 0,86ha
4-tysiaclecia.pdf

5. Stawska 1

5. Stawska 1
Numer działki: 1/32
Położenie: ul. Stawska, os. Stawy
Powierzchnia (w ha): 0,7961
Przeznaczenie w MPZP: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, oraz na fragmencie nieruchomości zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna lub usługi komercyjne.
Właściciel: Miasto Dęblin
Kontakt: +48 81 883 00 82,
Dodatkowe informacje: nieruchomość zabudowana budynkiem wielorodzinnym nr 9 o pow. użytkowej 454,39m², pow. zabudowy 362,33m². Budynek wolnostojący, murowany z cegły ceramicznej pełnej z dachem czterospadowym, krytym eternitem. Na gruncie istnieje możliwość wzniesienia kolejnego budynku mieszkalnego wielorodzinnego lub usługowego.
5-stawska-1.pdf

6. Stawska 2

6. Stawska 2
Numer działki: 1/34
Położenie: ul. Stawska, os. Stawy
Powierzchnia (w ha): 0,8522
Przeznaczenie w MPZP: usługi publiczne lub komercyjne nieuciążliwe, zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna lub usługi komercyjne z zielenią publiczną.
Właściciel: Miasto Dęblin
Kontakt: +48 81 883 00 82,
Dodatkowe informacje: nieruchomość zabudowana budynkiem wielorodzinnym nr 10 o pow. użytkowej 680,70m², pow. zabudowy 600,42m². Budynek jest wolnostojący, murowany z cegły ceramicznej pełnej z dachem czterospadowym krytym eternitem. Nieruchomość posiada przyłącza. Istnieje możliwość budowy na gruncie nowego budynku mieszkalnego wielorodzinnego lub usługowego.
6-stawska-2.pdf

7. Stawska 3

7. Stawska 3
Numer działki: 1/36
Położenie: ul. Stawska, os. Stawy
Powierzchnia (w ha): 0,6547
Przeznaczenie w MPZP: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna i zieleń publiczna urządzona.
Właściciel: Miasto Dęblin
Kontakt: +48 81 883 00 82,
Dodatkowe informacje: nieruchomość zabudowana budynkiem wielorodzinnym nr 11, o pow. użytkowej 454,39m², pow. zabudowy 362,33m². Budynek wolnostojący, piętrowy, podpiwniczony, murowany, przykryty stropodachem krytym papą. Nieruchomość posiada przyłącze wodociągowe. Nieruchomość posiada przyłącze wodociągowe. Istnieje możliwość budowy na gruncie kolejnego budynku mieszkalnego wielorodzinnego.
7-stawska-3.pdf

8. Wiślana 1

8. Wiślana 1
Numer działki: 2842/22
Położenie: Os. Wiślana 33
Powierzchnia (w ha): 0,1647
Przeznaczenie w MPZP: obiekty handlowe na terenie zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.
Właściciel: Miasto Dęblin
Kontakt: +48 81 883 00 82,
Dodatkowe informacje: na działce znajduje się pawilon handlowo – usługowy, o powierzchni zabudowy 485 m².
8-wislana-1.pdf

9. Prusa

9. Prusa
Numer działki: 421/1
Położenie: ul. Prusa 16
Powierzchnia (w ha): 0,5653
Przeznaczenie w MPZP: zieleń publiczna urządzona z dopuszczeniem usług. Na terenie dopuszcza się realizację usług nieuciążliwych z zakresu kultury, oświaty, zdrowia.
Właściciel: Wspólnota Gruntowa Dzielnicy Masów
Kontakt: Przewodniczący Zarządu Wspólnoty Wiesław Zimny, tel. 503 189 135
Dodatkowe informacje: ewentualny budynek usługowy należy zlokalizować w południowo- zachodniej części działki, z dojazdem i dostępem z ulicy dojazdowej.
9-prusa.pdf

10. Rycice 1

10. Rycice 1
Numer działki: 3267/2, 3272
Położenie: ul. Tysiąclecia
Powierzchnia (w ha): 7,0016
Przeznaczenie w MPZP: teren nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
Właściciel: Wspólnota Gruntowa Dzielnicy Rycice
Kontakt: Przewodniczący Zarządu Wspólnoty Jerzy Jakubik, tel. 508 367 906
Dodatkowe informacje: teren niezabudowany.
10-rycice-1.pdf

11. Rycice 2

11. Rycice 2
Numer działki: 100/2
Położenie: dzielnica Rycice
Powierzchnia (w ha): 25,5557
Przeznaczenie w MPZP: teren nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
Właściciel: Wspólnota Gruntowa Dzielnicy Rycice
Kontakt: Przewodniczący Zarządu Wspólnoty Jerzy Jakubik, tel. 508 367 906
Dodatkowe informacje: teren niezabudowany.
11-rycice-2.pdf

12. Stawska 4

12. Stawska 4
Numer działki: 1/47
Położenie: ul. Stawska, os. Stawy
Powierzchnia (w ha): 4,1126
Przeznaczenie w MPZP: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, usługi komercyjne, zieleń publiczna.
Właściciel: Skarb Państwa reprezentowany przez Wojskową Agencję Mieszkaniową
Kontakt: 81 746 22 09, lublin@wam.com.pl
Dodatkowe informacje: nieruchomość niezabudowana, obecnie wykorzystywana w części jako ogródki działkowe.
12-stawska-4.pdf

15. Lotników Polskich 1

15. Lotników Polskich 1
Numer działki: 4080/99
Położenie: ul. Lotników Polskich 4
Powierzchnia użytkowa budynku: 475,7 m²
Przeznaczenie w MPZP: teren nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
Właściciel: Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 1 S.A. w Łodzi
Kontakt: 81 883 01 22, dariusz.kamola@wzl1deblin.pl
Dodatkowe informacje: budynek stołówki o powierzchni użytkowej 475,7 m², 1 kondygnacja, rok budowy 1975.
15-lotnikow-polskich-1.pdf

16. Lotników Polskich 2

16. Lotników Polskich 2
Numer działki: 4080/99
Położenie: ul. Lotników Polskich 4
Powierzchnia użytkowa przeznaczona pod wynajem: 1263,5 m²
Przeznaczenie w MPZP: teren nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
Właściciel: Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 1 S.A. w Łodzi
Kontakt: 81 883 01 22, dariusz.kamola@wzl1deblin.pl
Dodatkowe informacje: Pomieszczenia magazynowe o powierzchni użytkowej 1263,5 m² na wynajem, rok budowy 1990.
16-lotnikow-polskich-2.pdf

17. PCK

17. PCK
Numer działki: 747/4, 746/2
Położenie: ul. PCK 9
Powierzchnia (w ha): 0,0717
Przeznaczenie w MPZP: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i usługi komercyjne.
Właściciel: Tadeusz Krawczak
Kontakt: 888 747 061
Dodatkowe informacje: na działce znajduje się budynek o powierzchni zabudowy 101 m² , 3 kondygnacje, rok budowy 1990. Plac jest ogrodzony stalowym płotem, podłoże przygotowane do utwardzenia. Naprzeciwko znajduje się parking miejski. Budynek posiada przygotowany szyb pod windę osobowo – towarową. Budynek z czerwonej cegły, kryty blachą trapezową.
17-pck.pdf

18. Warszawska

18. Warszawska
Numer działki: 510/1, 510/2, 510/3
Położenie: ul. Warszawska 17
Powierzchnia (w ha): 0,0755
Przeznaczenie w MPZP: usługi komercyjne z dopuszczeniem funkcji mieszkaniowej.
Właściciel: Maja Krawczak
Kontakt: 888 747 061
Dodatkowe informacje: grunt niezabudowany, utwardzony. Lokalizacja w centrum miasta.
18-warszawska.pdf

19. Kowalskiego

19. Kowalskiego
Numer działki: 600/7
Położenie: ul. Kowalskiego/ Krasickiego
Powierzchnia (w ha): 0,1417
Przeznaczenie w MPZP: usługi.
Właściciel: Wojciech Szymański
Kontakt: 604 444 904, maciek604@op.pl
Dodatkowe informacje: działka niezabudowana.
19-kowalskiego.pdf

22. Balonna

22. Balonna
Numer działki: 4067/5
Położenie: ul. Balonna
Powierzchnia (w ha): 3,2207
Przeznaczenie w MPZP: zieleń publiczna urządzona.
Właściciel: Miasto Dęblin
Kontakt: +48 81 883 00 82,
Dodatkowe informacje: teren niezabudowany.
22-balonna.pdf

23. Air & Industrial Park

23. Air & Industrial Park
Numer działki: 4080/69, 4252/1, 4242/2
Położenie: teren przyległy do płyty lotniska w Dęblinie
Powierzchnia (w ha): 27,58
Przeznaczenie w MPZP: teren nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
Pełnomocnik: Kresowa Fundacja Edukacyjna „EUROPA”, Wojciech Dziewulski
Kontakt: 519 163 696, office@adip.org.pl
Dodatkowe informacje: Teren parku przemysłowego AIR & DEBLIN INDUSTRIAL PARK, podzielony na 31 działek inwestycyjnych o powierzchni od 2000 m² do 3,0000 ha.
23-air-industrial-park.pdf

24. Balonna 2

24. Balonna 2
Numer działki: 4066
Położenie: ul. Balonna 7
Powierzchnia (w ha): 1,7786
Przeznaczenie w MPZP: teren nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
Właściciel: Miasto Dęblin
Kontakt: +48 81 883 00 82,
Dodatkowe informacje: teren niezabudowany.
24-balonna-2.pdf

E-transmisja wydarzeń

Urząd Miasta Dęblin
ul. Rynek 12, 08-530 Dęblin
Tel.: +48 81 883 00 01, fax: +48 81 880 19 11
E-mail:
www.deblin.pl

RPO

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013