Marka Lotniczy Dęblin narzędziem promocji gospodarczej miasta i regionu

Lotniczy Dęblin

Council of Entrepreneurs

Download
[DOC] Deklaracja przystapienia do DRP
[PDF] Zarządzenie nr 117.2014
[PDF] Zarządzenie nr 133.2014

RSS

Entry № 1 (1 of 1)

POWOŁANO DĘBLIŃSKĄ RADĘ PRZDSIĘBIORCÓW

19.01.2015, 10:15:12

Rada reprezentowana jest przez przedstawicieli zarówno dużych zakładów pracy, jak i mniejszych firm, działających w mieście.

Głównym założeniem powołania do życia Dęblińskiej Rady Przedsiębiorców jest zapewnienie środowisku gospodarczemu możliwości kształtowania polityki gospodarczej Dęblina i rozwoju przedsiębiorczości w tym mieście.

Do głównych zadań Rady ma należeć opiniowanie strategii rozwoju Dęblina, wieloletnich planów inwestycyjnych i programów gospodarczych. Rada ma mieć również wpływ na tworzenie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta i ich zmian oraz posiadać prawo składania wniosków w sprawach gospodarczych, dotyczących Dęblina.

Zadaniem Rady jest wskazywanie burmistrzowi takich kierunków działania i podejmowania decyzji w mieście, aby były one przyjazne przedsiębiorcom, którzy tworzą w Dęblinie miejsca pracy, inwestują i płacą podatki.
Przewodniczącym Dęblińskiej Rady Przedsiębiorców jest pan Wiesław Powroźnik, właściciel firmy PHU „MEBLAND”.


Przewodniczący Dęblińskiej Rady Przedsiębiorców
Wiesław Powroźnik
ul. Warszawska 70
08-530 Dęblin
tel. 602 539 449
e-mail: wieslaw.powroznik@wp.pl

Online Event Converage

Urząd Miasta Dęblin
ul. Rynek 12, 08-530 Dęblin
Tel.: +48 81 883 00 01, fax: +48 81 880 19 11
E-mail:
www.deblin.pl

RPO

The project is co-funded under the European Regional Fund within the Regional Operational Programme of the Lubelskie Voivodeship for the years 2007-2013