Marka Lotniczy Dęblin narzędziem promocji gospodarczej miasta i regionu

Lotniczy Dęblin

Conseil des entrepreneurs

À télécharger
[DOC] Deklaracja przystapienia do DRP
[PDF] Zarządzenie nr 117.2014
[PDF] Zarządzenie nr 133.2014

RSS

Page 1 de 1, entrées 1

POWOŁANO DĘBLIŃSKĄ RADĘ PRZDSIĘBIORCÓW

19.01.2015, 10:15:12

Na mocy zarządzenia Burmistrza Miasta Dęblin z dnia 4.10.2014 r. powołano do życia Dęblińską Radę Przedsiębiorców, która jest ciałem opiniodawczym i doradczym Burmistrza.

Plus

E-transmission des événements

Urząd Miasta Dęblin
ul. Rynek 12, 08-530 Dęblin
Tel.: +48 81 883 00 01, fax: +48 81 880 19 11
E-mail:
www.deblin.pl

RPO

Le projet cofinancé par le Fonds Européen Régional dans le cadre du Programme Opérationnel Régional de la Voïvodie de Lublin pour les années 2007-2013